Pollinatörsvänlig trädgård

En prunkande trädgård är inte bara vacker, det är också en viktig insats för våra pollinerare och en del i bidragandet till den minskade förlusten av biologisk mångfald. För att skapa en trädgård som pollinatörerna älskar behövs en mångfald av blommor och hjälp med bostad för de små naturhjältarna.  Oavsett var man bor, på landet eller i en större tätort, så har de flesta av våra trädgårdar större eller mindre gräsmattor. Och hur välskött en gräsmatta än är, blir den tråkigt nog något av en öken för många av våra vilda vänner pollinatörerna.

Här är några exempel på vad man kan göra för att ändra på det och göra sin trädgård älskad av pollinatörer

Sluta klipp delar av gräsmattan
Låt det bli ett experiment att se vad som växer upp när du slutar klippa. Passa gärna på att så in klöverfrön i den del av gräsmattan som inte längre klipps, och ge klöverblommorna en chans att växa upp.
Lämna cirka 10 kvadratmeter av din gräsmatta oklippt över sommaren så att blomväxterna får blomma. Det är toppen för den biologiska mångfalden i din trädgård!


Undvik kemiska bekämpningsmedel i trädgården
Det är inte svårt att förstå hur en humla eller ett bi blir påverkat om det samlar pollen eller suger nektar från en blomma som ofrivillig fått sig en dusch av bekämpningsmedel.

Skapa ett blomsterland
Om man har en egen gräsmatta kan man ta en del av den och skapa ett nytt blomsterland istället. Annars kan man ta ett par pallkragar och ställa i ett hörn av trädgården. Ett enkelt sätt att skapa mångfald i trädgården är att lägga till lite nya växter i blomrabatterna som lockar till sig flitiga pollinerare.

Kompostera mera
En kompost för ditt matavfall eller trädgårdsavfall hjälper naturen att ta tillvara på näringsämnen i avfallet. Mycket bra för den biologiska mångfalden! Om du inte har tillgång till en trädgårdkompost kan du teckna avtal med din kommun om insamling av ditt matavfall så gör det också nytta för produktionen av biogas.

Vildvuxen trädgård
För pollinatörernas, och mångfaldens skull, är det en bra idé att låta en del av trädgården bli lite charmigt vildvuxen. I något hörn kan man börja samla död ved som är en verklig skatt för många olika arter.

Låt det blomma hela sommarhalvåret
För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober. Om man vill väja enbart svenska arter, odlade trädgårdsarter, eller blanda, så är det snarare en fråga om tycke och smak än något annat.


De fyra elementen
Det finns fyra vetenskapligt bevisade element som är en viktig insats för den biologiska mångfalden – föda, vatten, skydd och plats för reproduktion. Får allt det plats i en trädgård gör det mycket!

Glöm inte vattnet
Det allra enklaste, och mest uppskattade, är att erbjuda ett fågelbad. Det uppskattas och kan under varma dagar besökas av både fåglar, bin och fjärilar. Om fågelbadet är marknära, kan det också locka till sig en igelkott!

Det är bra att tänka på att inte göra allting på en gång. Ta en bit i taget, se hur växterna trivs innan planeringen för nästa insats.

Vilka blommor och växter gillar våra pollinerare?
För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober. I handelsträdgården kan man alltid be om hjälp att hitta de blommor som insekterna gillar bäst. Det man däremot behöver se upp för, vad man än väljer, är invasiva arter som lätt sprider sig och är främmande för vår flora. Exempel på invasiva arter är blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), vresros (Rosa rugosa), jättebalsamin (Impatiens glandulifera), jätteloka (Heracleum mantegazzianum) och kanadensiskt gullris (Solidago canadensis).


Vilka fröer ska man satsa på att plantera i sin trädgård eller på sin balkong om man vill gynna den biologiska mångfalden och hjälpa pollinatörerna?
Man kan själv på samla in frön från populära växter för pollinatörer och sedan så dem. Saknar man möjlighet att på egen hand samla frön kan man köpa svenska ängsfrön och så. Det fungerar både i trädgård, pallkrage och kruka.

Däremot ska man vara försiktig och uppmärksam på en del av de fröblandningar som finns i handeln som kallas ”ängsfrön” och som har mellaneuropeiskt ursprung, då det är risk för att föra in främmande arter eller arter med annan arvsmassa.
Om tanken är att plantera i avgränsat trädgårdsland eller i kruka fungerar det bra att använda perenner från trädgårdshandeln. Satsa då på populära populära arter som blommar från vår till sommar och även längre fram mot hösten.

Kryddväxter
De flesta kryddväxter är bra för mångfalden, så att anlägga ett kryddland är en dra idé. Det behöver inte vara stort, en pallkrage eller större kruka räcker fint. Bra kryddor och örter att odla är lavendel, salvia, isop, timjan, rosmarin, prupurmejram och basilika. Att så från frö eller plantera köpta plantor går lika bra båda två.


Plantera för hela säsongen
En del i att skapa en trädgård som älskas av pollinatörerna, är att skapa nytta och näring för pollinatörerna under hela säsongen – från tidig vår in till sensommar och hösten.
Om det finns utrymme är bärbuskar och fruktträd mycket populära för pollinerare. På våren och försommaren är de fyllda med pollen och nektar och när frukter som äpple och plommon blir övermogna på sensommaren lockar de till sig många fjärilar för att dricka fruktsaft.
En av de mest attraktiva växtarter är den rikblommande kantnepetan med blommor som är öppna från tidig försommar till långt in på hösten. Den lilafärgade blomman besöks ivrigt av humlor, bin och fjärilar – både dagfjärilar, svärmare och nattflyn – under alla tider på dygnet.

Vila in våren
På våren är det bra att inte gå för hårt åt ogräset. Både tussilago, maskros och vitpistiller är viktiga pollen- och nektarkällor för både hungriga humledrottningar och solitärbin. Maskros tillhör vårens viktigaste nektar- och pollenkälla för besökande insekter.

Lökväxter
Lökväxter, som krokus och pärlhyacint, är omtyckta av vårens blombesökande insekter.


Pollenrik senvår
Lönn, hägg och slån erbjuder pollenrika blommor till insekter på senvåren.

Bärbuskar
Blommorna på bärbuskar ger pollinerande insekter gott om föda. Bären ger dessutom viktig föra åt övervintrande fåglar.

Fruktträd
Äppelblomman erbjuder pollen. Sensommarens övermogna frukter lockar de till sig många fjärilar för att dricka fruktsaft.
Låt det blomma hela sommarhalvåret
För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober.

Förbered för nästa generation
Senare, på sensommaren och hösten, är röd rudbeckia, aster, rödklint, rosenstav, fackelblomster och fjärilsbusken bra val av växter för insekterna. På sensommaren är humlesamhället som störst och det behövs mycket näring för att få fram nykläckta humledrottningar och drönare. Nu börjar grunden för nästa års humlor att läggas.

Nektar i skymningen
Även på natten kommer fjärilar på besök. Växter som kaprifol, kantnepeta, anisisop och ängens smällglim lockar svärmare och nattflyn att suga nektar i skymningen.

Översätt sidan »