Gården

Sotaren

 

Nu har sotaren varit här och gått igenom husens skorsternar. Vi hade eldat rätt och det fanns igen sot i år igen, trots att vi har eldat extremt mycket.

Det är viktigt att elda rätt i vedspisar och kaminer av flera anledningar.

För miljön

Om man eldar rätt i en vedspis eller kamin kan man minska utsläppen av luftföroreningar avsevärt. Detta beror på att en korrekt eldning ger en fullständig förbränning av veden, vilket minskar bildandet av sot och andra föroreningar.

För säkerheten

En korrekt eldning minskar risken för soteld och andra olyckor.

Här är några tips på hur man eldar rätt i vedspisar och kaminer:

  • Använd torr ved. Torr ved brinner bättre och ger mindre sot.
  • Elda med rätt mängd ved. För mycket ved gör att elden blir för kraftig och ger upphov till sot.
  • Elda med rätt lufttillförsel. Tillräcklig lufttillförsel ger en fullständig förbränning och minskar bildandet av sot.
  • Rengör din vedspis eller kamin regelbundet. En ren eldstad ger en bättre förbränning och minskar risken för soteld.

Leave a Reply

Översätt sidan »