• Tips

  AI-Artificial intelligence

  Det är ju inget nytt att jag är med i olika fotoutmaningar. Men på en utmaning fanns det med en bild som hade AI simulerad bakgrund och hon var så nöjd med sin bild. Jag blev så ställd! Visste inte först hur jag skulle reagera. En sak är om man är med i en AI grupp och alla tävlar med AI bilder, men att vara med och som en del inte ens talar om att den är till viss del gjord med AI. Det får en ju att börja fundera.

  Tjejen här var helt öppen med sin bild och visade båda bilderna och den med AI bakgrund som gav bilden det lilla extra. Hon hade använt Adobe beta Firefly och jag provade på en del bilder.

  Badar

  Det tog ett innan jag fick grepp om hur jag behövde stycka upp texten och att jag kunde sudda vissa delar, spara och fortsätta redigera.  Riktigt kul när man kom in i det och jag tyckte det blev riktigt bra.

  Firefly Inpaint badar

  Jag börjar förstå tjejen som var så nöjd med sin bild. Med denna teknik kan man ta bort det som är ruffigt i bilden och lägga till något annat. Oändligheten är enorm.

  Vad gör du?

  Många tycker att det är oetiskt att använda AI och det kan jag hålla med om till viss del, men skriver man att den är AI-genererad bild så tycker jag att det är okey.  Jag personligen skulle aldrig ha med en bild i en fotoutmaning som är AI-genererad om det inte uttryckligt står att manipulering är godkänd.

  Firefly Inpaint Vad gör du?

   Men vad finns det för fördelar, utmaningar och etiska dilemman kopplade till AI? Diskussionerna är många och synpunkterna variera men jag tycker det är spännande och kommer att följa olika debattörer.

  Fakta:  Med hjälp av AI-algoritmer är det möjligt att skapa bilder som är praktiskt taget omöjliga att skilja från verkligheten, vilket gör det svårt att skilja mellan ett riktigt fotografi och en manipulerad bild. Detta väcker etiska frågor kring äktheten av bilder, särskilt inom områden som journalistik, där fotografier ofta används som bevis.  Om vi inte kan lita på att en bild korrekt representerar verkligheten, hur kan vi förlita oss på fotografier för att dokumentera historien?

  Copyright © text av konstlistan.se 

  Här genererade jag bilder av enbart text och måste erkänna att jag blev förbluffad av hur bra en del bilder blev.

Översätt sidan »