• Blandade Teman

    RDP Wednesday – LITTORAL

    adjektiv: relaterar till eller ligger vid stranden av havet eller en sjö

    substantiv: en region som ligger längs en strand

    Vår uppmaning för idag är kust “.

    Jag känner inte igen visa av orden, så jag söker på nätet vad det betyder. Tar upp ordet med gubben och diskutionen är i full gång! Det är ju lite av en tolknings fråga och vill man då använa bilder så är väl gräsen lite si så där om man tolkar rätt. Jag tycker man kan ha lite svänrum, gubben tycker ordagrant 🙂

Översätt sidan »