• 183 Foto 2024

    16. Bara att välja (21 av 183)

    16. Bara att välja (21 av 183)

    I år kommer jag att göra mängder av frö bomber för att skapa en kaotisk trädgård och att försöka få in så mycket pollinatörer som möjligt. Jag kommer att sätta upp stora insektshotell och kolla igenom marken så att den blir mer attraktiv för vilda djur.

    16. Bara att välja (21 av 183)

    Som det är nu har vi gott om paddor, trollsländor och räv, grävling, rådjur och älg har kommit in i hagen. Efter vi satte upp staket så har vi sluppit rådjuren och det är ju kanon.

Översätt sidan »