Gården

Högen gården

På ett krön ligger de två Högen gårdarna. En av dessa är en av kommunens bevarade kringbyggda gårdar, en typ som utvecklades under 1800-talet. Runt gårdarna finns spår av äldre tiders jordbruk, med stenmurar, åkrar och betesmarker samt delar av den gamla kyrkvägen.

I den ena av Högen gårdarna är den slutna gårdsformen fortfarande bevarad. Här ligger också ett av socknens äldsta man gårdshus, med delvis bevarade utskjutande knutar. Byggnaden finns med på en karta från 1812, men delar an huset är troligen äldre än så. Det ursprungliga huset kan ha varit en timrad fram kammar stuga , som sedan byggts till i omgångar. Dess ena gavel är sammanbyggd med ladugården, och på så sätt skapas en nästan helt kringbyggd gårdsplan. Ladugårdens fä hus del är uppförd i knut timmer, medan övriga delar byggts med reglar och plank. på ena sidan finns ett portlider, som leder in till en stensatt gårdsplan.

På tomten finns också en äldre sten trappa som leder ner till ett i marken utgrävt utrymme. Rummet täcks av en stor häll och har troligen fungerat som källare. Runt gården finns dock en del spår från äldre tider , i form av terrasseringar och breda sten murar. Längs med upp farts vägen ligger ett äldre ombyggt uthus.

Stora Gården innan Ladan brann ner. Den stora gården härjades av en brand under våren 1999 , då ladugården brann ned , och gårds strukturen är därför upplöst. 

Leave a Reply

Översätt sidan »