Kärringonsdag

Gamla gravar

Östra kyrkogården, Göteborg

Jag hade läst på nätet att Östra kyrkogården har Nordens största mausoleum på 250 kvadratmeter, den ligger på rikemanskullen och har kostat 1,5 miljoner! Affärsmannen Artur och Maria Seaton hade jag inte hört om innan, men deras sån George Seaton som hade ett jaktslott i Hyltenäs i Öxnevalla socken i Marks kommun.  Med modern GPS-teknik kan man lotsas runt kullen och få lyssna till berättelser om slottslivet, trädgården, jakten och mycket mer. Gamla foton har restaurerats och ger en levande beskrivning av hur slottet såg ut i sina glansdagar. Guiden skall kosta 50 kr/dygnet! Måste kolla upp mera till sommaren.

Seatons MausoleumMausoleum

Göteborgs stad har rest denna monumentala gravvård över Charles Felix Lindberg. Han efterlämnade en förmögenhet på drygt 2 miljoner kronor och allt testamenterade han i form av en donationsfond till Göteborgs stad.  Pengarna skall användas till parker och skulpturer. Var tredje år tas avkastning  ur fonden för att finansiera något projekt. Dessa är t ex finansierade av pengarna ( Poseidon, Karin Boye och Järntorgs brunnen)

Charles Felix Lindbergs grav

Det var en liten udda tur, men jag vill se de gamla gravarna innan de försvinner. Just de här gravarna och flertal andra kändisars gamla gravar får garanterat stå kvar. Men vid Örgrytes gamla kyrkogård som är från 1200-talet är ett flertal gravar trasiga. De har bara har lappat lite, så ingen skall ramla ner! och ett flertal hade sjunkit ner i backen så locken inte låg riktigt på. Kusligt! vad blir det av de gamla gravarna?

Leave a Reply

Översätt sidan »