Smått o Gott

Från 1902!?

Från 1902 och frammåt ?

Sitter här nu och kollar de gamla tidnings bitarna från 1902.

Platsökande : Ung Hamburgare,

28 år mycket solid och samvetsgrann, har varit anställd i öfver 10 år på sin senaste plats, som han frivilligt lämnar, är van korrespondent, perfekt stenograf ovh maskinskrifvare, äger kunskaper i engelska och danska språket samt har någon praktisk erfarenhet i ångkvarnsaffärer, söker nu på grund af familjeförhållande anställning i utlandet. Prima betyg och referenser.

En 20-års, bättre bildad och allvarlig flicka,

kunnig i handarbeten och klädsömnad samt van vid och intresserad af husliga sysslor, önskar plats i familj, hälst vid Västkusten, att vara husmodern tll hjälp och nytta. Hufvudvilkor: familjemedlem.

Får hoppas att Hamburgaren och den allvarliga flickan fick sina drömjobb.

Nyheter : Hemska skolsiffror från Berlin. Af 650
barn dogo 85 af undernäring.

Från folkskolan n:r 115 i Berlin där 650 barn undervisades, har följande hemska statistik utfärdats för denna termin:  160 barn äga icke några skodon, endast trätofflor, 143 saknar ytterplagg, 305 äga blott lumpor till underkläder, 378 bo i rum, som icke kunnat eldas under vintern, 341 har ej sett en droppe mjölk i sina hem, 106 hvilkas föräldrar ej ens ha råd köpa de knappa lifsmedelsransonerna, 118 äro turberkolösa, 48 psykiskt outvecklade på grund af undernäring, 50 mycket klena, med en vikt t.o.m. 10 kilo undernormal genomsnittsvikt för sin ålder, och 85 dogo under årets lopp till följd af

undernäring.

Föreningen Rädda barnen mottager kontanta gåfvor, kläder, skor, linne och matvaror för de nödlidande tyska barnen.

Hmm! Verkligen något att tänka på när man gnäller, vi har det oförskämt bra, men är snabba att glömma bort det.

Leave a Reply

Översätt sidan »