Trädgården

Röjt

Rotkällaren

Gubbens kompisar har tydligen fått igång lastbilen eftersom den är väck! De testade med att ta en bensinduke med en slang och koppla den direkt till motorn. Lastbilen startade med en gång. Så på så sätt fick de fram att problemet ligger i bensintanken och rören fram till motorn. Skulle inte förvåna mig om en håller i dunken medan den andre kör. De behöver komma åt att hissa upp lastbilen och blåsa rent rör och tank.

Nu när lastbilen var väck passade jag på att rensa rent på sly och såga ner ett par småträd. Dräneraren trodde att rotkällaren skulle klara en del tyngd, men att vi skulle lägga presenning och sedan massa grus ovanpå. Nu sipprar vattnet ner mellan den stora platta stenen som är tak och luckrar upp sidorna på källaren. Himla gott att fått rensat rent.

Leave a Reply

Översätt sidan »